نور

سامانه جشنواره های ستاد اقامه نماز

مقدمه ای بر جشنواره فجر تا فجر

اشاعه فرهنگ اقامه نماز، یک مسئولیت همگانی است که از یک سو نیازمند تبیین و انتشار نگرش‌ها و ارزش‌ها و از دیگر سو مستلزم زمینه‌هایی است که همسو با باورهای دینی و هماهنگ با نگرش‌های توحیدی است. پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ، خلق شکوه معنویت برای ایران و اسلام در دوران معاصر بوده است. مشارکت مردم بویژه جامعه نخبگانی در شئون مختلف علمی ، فرهنگی و اجتماعی همواره از آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران بوده است. تداوم این آرمان همواره از رسالت ها ی فعالان فرهنگی است. ترویج مفاهیم نماز و تبیین کارکردهای آن در ابعاد فردی، اجتماعی و بخش های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی از نماد های بنیادین گفتمان انقلاب اسلامی است. ستاد اقامه نماز  با استعانت از الطاف الهي و در چهل و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با همکاری و مشارکت بخشی از دستگاههای فرهنگی و  با بهره گیری از توان ظرفیت های مردمی و از منظر صاحبان فکر و اندیشه و هنر ، نسبت به برگزاری جشنواره علمی  پژوهشی ، فرهنگی ، هنری و ادبی نماز با عنوان ” فجر تا فجر “ اقدام می نماید .

موضوعات شرکت در جشنواره

محورها

بخش علمی و پژوهشی

بخش فرهنگی و هنری

بخش ادبی

با همکاری

با تشکر ویژه از همکاران گرامی