پویش نماز اول وقت اربعینی

پویش نماز اول وقت

اربعینی

زمان: 7 شهریور لغایت 5 مهر (مصادف با پایان صفر)